ΥΔΡΟΓΕΩΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ & ΜΕΛΕΤΕΣ

στα πλαίσια

  • Έκδοσης αδειών εκτέλεσης έργων αξιοποίησης υδατικών πόρων (γεωτρήσεις),
  • Έκδοσης αδειών χρήσης νερού,
  • Ανόρυξης υδρογεωτρήσεων,
  • Εκτέλεσης δοκιμαστικών αντλήσεων

WordPress Theme