Η εταιρία έχει εκπονήσει πλήθος γεωλογικών, υδρογεωλογικών και γεωτεχνικών μελετών.

Η εταιρεία έχει ενεργή συμμετοχή σε έργα Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας  ΑΠΕ (Αιολικά Πάρκα, Φωτοβολταϊκά Πάρκα, εργοστάσια παραγωγής ενέργειας από βιομάζα) στην Ελλάδα και τη Κύπρο.

WordPress Theme